In brier and thorn, in thistle and tare, is represented the evil that blights and mars. In singing bird and opening blossom, in rain and sunshine, in summer breeze and gentle dew, in ten thousand objects in nature, from the oak of the forest to the violet that blossoms at its root, is seen the love that restores. And nature still speaks to us of God's goodness.


Uddannelse kapitel 10. 101.     Fra side 101 i den engelske udgave.tilbage

Gud i naturen

Som torne og tidsler, som ukrudt og rajgræs fremstilles det onde, der skader og ødelægger. Som syngende fugle og blomster, der udfolder sig, som regn og solskin, som sommerens lette vind og blide dug, som titusinde forskellige ting i naturen, lige fra egen i skoven til violen, der blomstrer ved dens rod, ser vi den frelsende kærlighed. Og stadig taler naturen til os om Guds godhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.