The Great Teacher brought His hearers in contact with nature, that they might listen to the voice which speaks in all created things; and as their hearts became tender and their minds receptive, He helped them to interpret the spiritual teaching of the scenes upon which their eyes rested. The parables, by means of which He loved to teach lessons of truth, show how open His spirit was to the influences of nature and how He delighted to gather the spiritual teaching from the surroundings of daily life.


Uddannelse kapitel 11. 102.     Fra side 102 i den engelske udgave.tilbage

Livets lærdomme

Den store lærer bragte sine tilhørere i kontakt med naturen for at få dem til at lytte til den røst, som taler i alt, hvad der er skabt; og efterhånden som deres sind blev mildere og deres sjæle modtagelige, hjalp han dem til at fatte den åndelige lære i det, som deres blik faldt på. De lignelser, som han elskede at benytte for at undervise dem om sandheden, viser, hvor åbent hans sind var for naturens påvirkning, og hvor han frydede sig over at samle stof til sin åndelige vejledning fra dagliglivets omgivelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.