For a time the good seed may lie unnoticed in the heart, giving no evidence that it has taken root; but afterward, as the Spirit of God breathes on the soul, the hidden seed springs up, and at last brings forth fruit. In our lifework we know not which shall prosper, this or that. This question it is not for us to settle. "In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thine hand." Ecclesiastes 11:6. God's great covenant declares that "while the earth remaineth, seedtime and harvest . . . shall not cease." Genesis 8:22. In the confidence of this promise the husbandman tills and sows. Not less confidently are we, in the spiritual sowing, to labor, trusting His assurance: "So shall My word be that goeth forth out of My mouth: it shall not return unto Me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." "He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him." Isaiah 55:11; Psalm 126:6.


Uddannelse kapitel 11. 105.     Fra side 105 i den engelske udgave.tilbage

Livets lærdomme

En tid kan den gode sæd ligge ubemærket i jorden uden at vise noget tegn på, at den har slået rod; men senere, når Guds Ånd ånder på sjælen, spirer den skjulte sæd frem, og til sidst bærer den frugt. Vi ved ikke, hvor meget af vort livsværk der skal lykkes, om dette eller hint! Det er ikke os, der skal afgøre dette.»Så din sæd ved gry og lad hånden ej hvile ved kvæld.« Præd. 11,6. I Guds store pagt siges der, at så længe jorden står, skal sæd og høst, ..... ikke ophøre.« 1Mos. 8,22. I tillid til dette løfte pløjer og sår landmanden. Vi skal ikke arbejde mindre tillidsfuldt ved den åndelige såning, men stole på hans forsikring:»Så skal det gå med mit ord, det, som går ud af min mund: det skal ej vende tomt tilbage, men udføre, hvad mig behager, og fuldbyrde hvervet, som jeg gav det."»De går deres gang med gråd, når de udstrør sæden, med frydesang kommer de hjem, bærende deres neg.« Es. 55,11; Sl. 126,6.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.