The wide, deep river, that offers a highway for the traffic and travel of nations, is valued as a world-wide benefit; but what of the little rills that help to form this noble stream? Were it not for them, the river would disappear. Upon them its very existence depends. So men called to lead in some great work are honored as if 117 its success were due to them alone; but that success required the faithful co-operation of humbler workers almost without number--workers of whom the world knows nothing. Tasks uncommended, labor without recognition, is the lot of most of the world's toilers. And in such a lot many are filled with discontent. They feel that life is wasted. But the little rill that makes its noiseless way through grove and meadow, bearing health and fertility and beauty, is as useful in its way as the broad river. And in contributing to the river's life, it helps achieve that which alone it could never have accomplished.


Uddannelse kapitel 12. 116.     Fra side 116 i den engelske udgave.tilbage

Anden anskuelsesundervisning

Den store, dybe flod, som nationerne benytter til transport af passagerer og gods, bliver betragtet som en velsignelse for hele verden; men hvordan er det med de små bække, der hjælper med til at danne denne prægtige flod? Selve dens eksistens er afhængig af dem. Sådan bliver mennesker, der er kaldet til at føre an inden for et eller andet stort foretagende, æret, som om dets heldige gennemførelse kun skyldtes dem alene; men dette held har krævet mere beskedne, næsten utallige arbejderes trofaste medvirken arbejdere, som verden ikke kender noget til. At arbejde uden påskønnelse og slide uden anerkendelse er den lod, som venter de fleste af verdens arbejdere. Og sådan en skæbne vækker utilfredshed hos mange. De synes, at deres liv er spildt. Men den lille bæk, der lydløst baner sig vej gennem eng og skov og bringer sundhed og frugtbarhed og skønhed med sig, er lige så nyttig på sin måde som den brede flod. Og ved at bidrage til flodens liv hjælper den med til at fuldføre det, som den aldrig kunne have gjort alene.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.