Many are the lessons that may thus be learned. Self-reliance, from the tree that, growing alone on plain or mountainside, strikes down its roots deep into the earth, and in its rugged strength defies the tempest. The power of early influence, from the gnarled, shapeless trunk, bent as a sapling, to which no earthly power can afterward restore its lost symmetry. The secret of a holy life, from the water lily, that, on the bosom of some slimy pool, surrounded by weeds and rubbish, strikes down its channeled stem to the pure sands beneath, and, drawing thence its life, lifts up its fragrant blossoms to the light in spotless purity.


Uddannelse kapitel 12. 119.     Fra side 119 i den engelske udgave.tilbage

Anden anskuelsesundervisning

Der er meget, der på denne måde kan læres! Selvstændighed af det træ, der, når det vokser alene på sletten eller bjergskråningen, strækker sine rødder dybt ned i jorden og med sin barske styrke trodser uvejret. Den tidlige indflydelses magt af den knortede, uformelige stamme, der er blevet bøjet, da den var et ungt træ, og som ingen jordisk magt senere kan gøre lige igen. Det hellige livs hemmelighed af åkanden, der fra en slimet dams overflade, omgivet af vandplanter og snavs, strækker sin hule stængel ned til det rene sand i bunden og ved at suge næring derfra udfolder sine duftende blomster i lyset i deres blændende renhed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.