Children should be encouraged to search out in nature the objects that illustrate Bible teachings, and to trace in the Bible the similitudes drawn from nature. They should search out, both in nature and in Holy Writ, every object representing Christ, and those also that He employed in illustrating truth. Thus may they learn to see Him in tree and vine, in lily and rose, in sun and star. They may learn to hear His voice in the song of birds, in the sighing of the trees, in the rolling thunder, and in the music of the sea. And every object in nature will repeat to them His precious lessons.


Uddannelse kapitel 12. 120.     Fra side 120 i den engelske udgave.tilbage

Anden anskuelsesundervisning

Børn burde opmuntres til i naturen at opsøge det, som er billeder på, hvad Bibelen lærer, og til i Bibelen at finde frem til de sammenligninger, der drages med naturen. De burde både i naturen og i Den hellige Skrift finde frem til alle de ting, der er et billede på Kristus, og også til dem, som han anvendte til at belyse sandheden. På denne måde kan de lære at se ham i træet og vinranken, i liljen og rosen, i solen og stjernerne. De kan lære at høre hans røst i fuglenes sang, i træernes susen, i den rullende torden og i havets musik. Og alt i naturen vil gentage hans dyrebare ord for dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.