The Bible contains all the principles that men need to understand in order to be fitted either for this life or for the life to come. And these principles may be understood by all. No one with a spirit to appreciate its teaching can read a single passage from the Bible without gaining from it some helpful thought. But the most valuable teaching of the Bible is not to be gained by occasional or disconnected study. Its great system of truth is not so presented as to be discerned by the hasty or careless reader. Many of its treasures lie far beneath the surface, and can be obtained only by diligent research and continuous effort. The truths that go to make up the great whole must be searched out and gathered up, "here a little, and there a little." Isaiah 28:10.


Uddannelse kapitel 13. 123.     Fra side 123 i den engelske udgave.tilbage

Sjælelig og åndelig udvikling

Bibelen indeholder alle de grundregler, som mennesker behøver at forstå for at kunne blive skikkede både til dette liv og til det kommende liv. Og disse grundregler er forståelige for alle. Ingen, hvis ånd er i stand til at værdsætte dens lære, kan læse blot et enkelt skriftsted fra Bibelen, uden at der derved vækkes tanker til hjælp for ham. Men Bibelens mest værdifulde undervisning opnås ikke gennem tilfældigt eller usammenhængende studium. Dens store system af sandheder bliver ikke forkyndt på en måde, så det kan fattes af den forhastede eller ligegyldige læser. Mange af dens rigdomme ligger langt nøde under overfladen og kan kun erhverves gennem flittig forsken og fortsatte bestræbelser. De sandheder, der tilsammen danner den store helhed, må opsøges og samles, lidt her og lidt der.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.