The central theme of the Bible, the theme about which every other in the whole book clusters, is the redemption plan, the restoration in human soul of the image of God. From the first intimation of hope in the sentence pronounced in Eden to that last glorious promise of the Revelation, "They shall see His face; and His name shall be in their foreheads" (Revelation 22:4), the burden of every book and every passage of the Bible is the unfolding of this wondrous theme,--man's uplifting,--the power of 126 God, "which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." 1 Corinthians 15:57.


Uddannelse kapitel 13. 125.     Fra side 125 i den engelske udgave.tilbage

Sjælelig og åndelig udvikling

Bibelens hovedemne, det emne hvorom alt andet i hele denne bog samler sig, er frelsesplanen: genskabelsen af Guds billede i menneskesjælen. Fra den første antydning af håb ved den dom, der blev afsagt i Edens have, til Åbenbaringens sidste strålende løfte:»Og de skal se hans ansigt, og hans navn skal stå på deres pander« (Åb. 22,4), er det vigtigste i enhver bog og ethvert skriftsted i Bibelen at åbenbare dette vidunderlige emne: menneskets højnelse og Guds kraft, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus.« 1Kor. 15,57. -

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.