"The Lord God planted a garden eastward in Eden; and there He put the man whom He had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every 21 tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden." Genesis 2:8,9. Here, amidst the beautiful scenes of nature untouched by sin, our first parents were to receive their education.


Uddannelse kapitel 2. 20.     Fra side 20 i den engelske udgave.tilbage

Skolen i Edens have

»Derpå plantede Gud Herren en have i Eden ude mod øst, og der satte han mennesket, som han havde dannet; og Gud Herren lod af agerjorden fremvokse alle slags træer, en fryd at skue og gode til føde, desuden livets træ, der stod midt i haven.« 1Mos. 2,8-9. Her skulle vore første forældre modtage deres undervisning, midt i den skønne natur, der var uberørt af synden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.