The laws and operations of nature, and the great principles of truth that govern the spiritual universe, were opened to their minds by the infinite Author of all. In "the light of the knowledge of the glory of God" (2 Corinthians 4:6), their mental and spiritual powers developed, and they realized the highest pleasures of their holy existence.


Uddannelse kapitel 2. 21.     Fra side 21 i den engelske udgave.tilbage

Skolen i Edens have

Naturens love og virksomhed og de store sandhedsprincipper, der behersker det åndelige univers, blev åbenbaret for deres sind af ham, som var den almægtige Skaber af det alt sammen. I lyset af kundskaben om Guds herlighed (2 Kor. 4,6) udfoldede deres sjælelige og åndelige evner sig og de erfarede de rigeste glæder ved deres hellige tilværelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.