As it came from the Creator's hand, not only the Garden of Eden but the whole earth was exceedingly beautiful. No taint of sin, or shadow of death, marred the fair creation. God's glory "covered the heavens, and the earth was full of His praise." "The morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy." Habakkuk 3:3; Job 38:7. Thus was the earth a fit emblem of Him who is "abundant in goodness and truth" (Exodus 34:6); a fit study for those who were made in His image. The Garden of Eden was a representation of what God desired the whole earth to become, and it was His purpose that, as the human family increased in numbers, they should establish other homes and schools like the one He had given. Thus in course of time the whole earth might be occupied with homes and schools where the words and the works of God should be studied, and where the students should thus be fitted more and more fully to reflect, throughout endless ages, the light of the knowledge of His glory.


Uddannelse kapitel 2. 22.     Fra side 22 i den engelske udgave.tilbage

Skolen i Edens have

Som den kom fra Skaberens hånd, var ikke blot Edens have, men hele jorden overordentlig smuk. Ingen plet af synd, ingen skygge af død virkede ødelæggende på det skønne skaberværk. Guds højhed skjuler himmelen, hans herlighed fylder jorden.»Morgenstjernerne jubled til hobe, og alle gudssønner råbte af glæde.« Hab. 3,3; Job 38,7. Således var jorden et velegnet symbol på ham, som er rig på miskundhed og trofasthed (2Mos. 34,6); et velegnet studerekammer for dem, der var skabt i hans billede. Edens have var et billede på, hvad Gud ville, at hele jorden skulle blive, og det var hans hensigt at menneskeslægten, efterhånden som den voksede i antal, skulle oprette andre hjem og skoler i lighed med den, som har havde givet dem. Således skulle i tidens løb hele jorden blive fuld af hjem og skoler, hvor Guds ord og gerninger kunne granskes, og hvor de studerende således skulle blive mere og mede velegnede til gennem endeløse tider at genspejle Guds herligheds lys og visdom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.