Since the mind and the soul find expression through the body, both mental and spiritual vigor are in great degree dependent upon physical strength and activity; whatever promotes physical health, promotes the development of a strong mind and a well-balanced character. Without health no one can as distinctly understand or as completely fulfill his obligations to himself, to his fellow beings, or to his Creator. Therefore the health should be as faithfully guarded as the character. A knowledge of physiology and hygiene should be the basis of all educational effort.


Uddannelse kapitel 21. 197.     Fra side 195 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

Eftersom sjæl og sind får udtryk gennem legemet, er både sjælelig og åndelig kraft i høj grad afhængig af fysisk styrke og aktivitet. Alt, hvad der fremmer legemlig sundhed, fremmer også udviklingen af en stærk karakter og et ligevægtigt sind. Ingen kan uden at være sund og rask tydeligt forstå eller fuldt ud opfylde sine forpligtelser over for sig selv, over for sine medmennesker eller over for sin Skaber. Derfor burde sundheden vogtes lige så omhyggeligt som karakteren. Kendskab til fysiologi og hygiejne burde være grundlæggende for alle opdragende bestræbelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.