The student of physiology should be taught that the object of his study is not merely to gain a knowledge of facts and principles. This alone will prove of little benefit. He may understand the importance of ventilation, his room may be supplied with pure air; but unless he fills his lungs properly he will suffer the results of imperfect respiration. So the necessity of cleanliness may be understood, and needful facilities may be supplied; but all will be without avail unless put to use. The great requisite in teaching these principles is to impress the pupil with their importance so that he will conscientiously put them in practice.


Uddannelse kapitel 21. 202.     Fra side 200 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

Man bør få den, som studerer fysiologi, til at indse, at hensigten med hans studium ikke blot er at bibringe ham kundskaber om visse kendsgerninger og principper. Dette vil i sig selv ikke være ham til megen gavn. Han er måske klar over betydningen af ventilation, og der er måske også gode muligheder for at forsyne hans værelse med frisk luft, men hvis han ikke fylder sine lunger på den rigtige måde, vil han komme til at lide under følgerne af mangelfuld vejrtrækning. På samme måde forstår han måske nødvendigheden af renlighed, og han har måske også de nødvendige midler til rådighed, men det vil være til ingen nytte, medmindre han gør brug deraf. Det vigtigste ved undervisningen i disse principper er at få eleven til at indse betydningen heraf, så at han samvittighedsfuldt praktiserer, hvad han har lært.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.