By a most beautiful and impressive figure, God's word shows the regard He places upon our physical organism 201 and the responsibility resting on us to preserve it in the best condition: "Know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you, which ye have from God? and ye are not your own." "If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are." I Corinthians 6:19, R.V., margin; 3:17.


Uddannelse kapitel 21. 203.     Fra side 200 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

Ved et meget skønt og betagende billede viser Guds ord os, hvor højt han agter vor legemlige organisme, og hvor stort et ansvar vi har for at bevare den i den bedste tilstand.»Ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv?"»Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, thi Guds tempel er helligt, og I er jo hans tempel!« 1Kor. 6,19; 3,17.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.