Though the facts of physiology are now so generally understood, there is an alarming indifference in regard to the principles of health. Even of those who have a knowledge of these principles, there are few who put them in practice. Inclination or impulse is followed as blindly as if life were controlled by mere chance rather than by definite and unvarying laws.


Uddannelse kapitel 21. 197.     Fra side 195 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

Skønt fysiologiens kendsgerninger nu er så almindelig kendte, findes der en forfærdende ligegyldighed med hensyn til sundhedens grundregler. Selv blandt dem, der kender noget til disse grundregler, er der kun få, som retter sig efter dem. Tilbøjeligheder eller pludselige indskydelser følges så blindt, som om livet snarere var behersket af rene tilfældigheder end af bestemte og ufravigelige love.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.