The youth, in the freshness and vigor of life, little realize the value of their abounding energy. A treasure more precious than gold, more essential to advancement than learning or rank or riches--how lightly it is held! how rashly squandered! How many a man, sacrificing health in the struggle for riches or power, has almost 196 reached the object of his desire, only to fall helpless, while another, possessing superior physical endurance, grasped the longed-for prize! Through morbid conditions, the result of neglecting the laws of health, how many have been led into evil practices, to the sacrifice of every hope for this world and the next!


Uddannelse kapitel 21. 197.     Fra side 195 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

De unge, som står i livets friske kraft, forstår kun lidt af, hvor stor værdi deres overflod af kræfter har. En skat, der er mere kostbar end guld, mere afgørende for at nå frem end lærdom eller rang eller rigdom hvor bliver der handlet letsindigt med den, og hvor let bliver den ikke forødt! Hvor mangen, der har ofret sit helbred under kampen for rigdom eller magt, har været lige ved at nå sine ønskers mål, men kun for at segne hjælpeløs om, mens en anden, der har haft større fysisk udholdenhed, opnåede at få sejrens eftertragtede pris! Hvor mange er der ikke, som på grund af sygelige tilstande, der er følgen af at have set bort fra sundhedens love, blevet lokket til dårlige vaner, til opofrelse af ethvert håb både i denne og den kommende verden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.