In the study of physiology, pupils should be led to see the value of physical energy and how it can be so preserved and developed as to contribute in the highest degree to success in life's great struggle. Children should be early taught, in simple, easy lessons, the rudiments of physiology and hygiene. The work should be begun by the mother in the home and should be faithfully carried forward in the school. As the pupils advance in years, instruction in this line should be continued until they are qualified to care for the house they live in. They should understand the importance of guarding against disease by preserving the vigor of every organ and should also be taught how to deal with common diseases and accidents. Every school should give instruction in both physiology and hygiene, and, so far as possible, should be provided with facilities for illustrating the structure, use, and care of the body.


Uddannelse kapitel 21. 198.     Fra side 196 i den engelske udgave.tilbage

Fysiologisk studium

Gennem studiet af fysiologi burde eleverne bringes til at indse, hvor værdifuld fysisk kraft er, og hvordan den kan bevares og udvikles, så den i højeste grad kan bidrage til et godt resultat under livets hårde kamp. Børn burde tidligt gennem en enkel og letfattelig undervisning lære grundbegreberne for fysiologi og hygiejne. Dette arbejde burde påbegyndes i hjemmet af moderen og burde samvittighedsfuldt forsættes i skolen. Når eleverne vokser til, burde der stadig gives vejledning i denne henseende, indtil de er skikkede til at drage omsorg for det hus de bor i. De burde forstå, hvor vigtigt det er at vogte sig for sygdomme ved at bevare hvert eneste organs styrke og burde også lære, hvordan almindelige sygdomme og ulykkestilfælde skal behandles. Enhver skole burde give undervisning i både fysiologi og hygiejne og skulle, så vidt muligt, være forsynet med hjælpemidler til at anskueliggøre legemets bygning, brug og den omsorg, det kræver.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.