Every student needs to understand the relation between plain living and high thinking. It rests with us individually to decide whether our lives shall be controlled by the mind or by the body. The youth must, each for himself, make the choice that shapes his life; and no pains should be spared that he may understand the forces with which he has to deal, and the influences which mold character and destiny.


Uddannelse kapitel 22. 204.     Fra side 202 i den engelske udgave.tilbage

Mådehold og spisevaner

Enhver,som er under uddannelse, trænger til at forstå forbindelsen mellem et enkelt og jævnt liv og en udviklet tankegang. Det påhviler enhver af os at afgøre om vort liv skal være behersket af sjælen eller af legemet. Den unge må selv træffe det valg, der skaber hans tilværelse; og der bør ikke spares nogen anstrengelser for at lære ham at forstå, med hvilke kræfter han har at gøre, og hvilken indflydelse det er, som former karakteren og skæbnen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.