Intemperance is a foe against which all need to be guarded. The rapid increase of this terrible evil should arouse every lover of his race to warfare against it. The practice of giving instruction on temperance topics in the schools is a move in the right direction. Instruction in this line should be given in every school and in every home. The youth and children should understand the effect of alcohol, tobacco, and other like poisons in breaking down the body, beclouding the mind, and sensualizing the soul. It should be made plain that no one who uses these things can long possess the full strength of his physical, mental, or moral faculties.


Uddannelse kapitel 22. 204.     Fra side 202 i den engelske udgave.tilbage

Mådehold og spisevaner

Umådeholdenhed er en fjende, som alle trænger til at blive vogtet imod. Dette frygtelige ondes hastige tiltagen burde vække enhver, der elsker mennesker, til kamp imod den. Den skik at give belæring om mådeholdsproblemer i skolerne er et træk i den rigtige retning. Der skulle gives belæring herom i alle skoler og i alle hjem. Ungdommen og børnene burde forstå alkoholens, tobakkens og andre lignende giftstoffers evne til at nedbryde legemet, sløve tanken og sanseliggøre sjælen. Det burde gøres klart for enhver, at ingen, som gør brug af disse ting, i længden kan bevare sine fulde legemlige, sjælelige eller moralske egenskaber.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.