But in order to reach the root of intemperance we must go deeper than the use of alcohol or tobacco. Idleness, lack of aim, or evil associations, may be the predisposing 203 cause. Often it is found at the home table, in families that account themselves strictly temperate. Anything that disorders digestion, that creates undue mental excitement, or in any way enfeebles the system, disturbing the balance of the mental and the physical powers, weakens the control of the mind over the body, and thus tends toward intemperance. The downfall of many a promising youth might be traced to unnatural appetites created by an unwholesome diet.


Uddannelse kapitel 22. 204.     Fra side 202 i den engelske udgave.tilbage

Mådehold og spisevaner

Men for at nå til roden af umådeholdenhed må vi gå dybere end til brugen af alkohol eller tobak. Lediggang, manglende målbevidsthed eller dårligt selskab kan være årsagen til, at mennesker bruger disse ting. Den findes ofte ved hjemmets bord, selv i familier, som anser sig for at være strengt afholdende. Alt, hvad det virker forstyrrende på fordøjelsen, som skaber unødig sjælelig ophidselse eller på en eller anden måde svækker organismen, fordi det forstyrrer de sjælelige og legemlige kræfters ligevægt, forringer sjælens herredømme over legemet og bidrager således til umådeholdenhed. Mangt et lovende ungt menneskes fald kan føres tilbage til unaturlig begærlighed, som skyldes en usund kost.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.