Children should not be long confined within doors, nor should they be required to apply themselves closely to study until a good foundation has been laid for physical development. For the first eight or ten years of a child's life the field or garden is the best schoolroom, the mother the best teacher, nature the best lesson book. Even when the child is old enough to attend school, his health should be regarded as of greater importance than a knowledge of books. He should be surrounded with the conditions most favorable to both physical and mental growth.


Uddannelse kapitel 23. 210.     Fra side 208 i den engelske udgave.tilbage

Rekreation og fritidsbeskæftigelse

Børn burde ikke holdes inden døre for længere tid ad gangen, og heller ikke burde det kræves, at de i alt for høj grad,skal koncentrere sig om boglig lærdom, før der er lagt en solid grundvold for deres legemlige udvikling. I de første otte eller ti år af et barns liv er haven eller marken den bedste skolestue, moderen den bedste lærer og naturen den bedste lærebog. Selv når barnet er blevet gammelt nok til at gå i skole, burde dets helbred anses for at være vigtigere end boglig lærdom. Det burde være omgivet af de forhold, der er de gunstigste både for sjælens og legemets udvikling.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.