By pursuing one line of thought exclusively, the mind often becomes unbalanced. But every faculty may be safely exercised if the mental and physical powers are equally taxed and the subjects of thought are varied. Physical inaction lessens not only mental but moral power. The brain nerves that connect with the whole system are the medium through which heaven communicates with man and affects the inmost life. Whatever hinders the circulation of the electric current in the nervous system, thus weakening the vital powers and lessening mental susceptibility, makes it more difficult to arouse the moral nature.


Uddannelse kapitel 23. 211.     Fra side 209 i den engelske udgave.tilbage

Rekreation og fritidsbeskæftigelse

Ved altid at tænke i de samme baner kommer sindet tit ud af ligevægt. Men enhver evne kan trygt opøves, hvis man bruger de sjælelige og de legemlige kræfter lige meget, og emnerne for tankevirksomheden er forskelligartede. Legemlig uvirksomhed forringer ikke blot den sjælelige, men også den moralske kraft. Hjernens nerver, der har forbindelse med hele organismen, er det mellemled, hvorigennem Himmelen meddeler sig til mennesket og påvirker det indre liv. Alt, hvad der hindrer, at denne elektriske strøm cirkulere i nervesystemet og således svækker de livsvigtige evner og forringer den sjælelige modtagelighed, gør det vanskeligere at vække de moralske følelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.