Again, excessive study, by increasing the flow of blood to the brain, creates morbid excitability that tends to lessen the power of self-control, and too often gives sway to impulse or caprice. Thus the door is opened to impurity. The misuse or nonuse of the physical powers is largely responsible for the tide of corruption that is overspreading the world. "Pride, fullness of bread, and abundance of idleness," are as deadly foes to human progress in this generation as when they led to the destruction of Sodom.


Uddannelse kapitel 23. 211.     Fra side 209 i den engelske udgave.tilbage

Rekreation og fritidsbeskæftigelse

Desuden skaber overdrevet studium, ved at forøge blodtilførslen til hjernen, en sygelig pirrelighed, der er tilbøjelig til at svække evnen til selvbeherskelse, og som alt for ofte lader indskydelser eller luner blive altbeherskende. Således banes vejen for urenhed. At misbruge eller ikke udnytte de legemlige kræfter bærer i vid udstrækning ansvaret for den strøm af fordærvelse, det breder sig øver verden.»Overmod, brød i overflod og sorgløs tryghed« er lige så dødelige fjender af menneskelige fremskridt i vor generation, som dengang de førte til Sodomas ødelæggelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.