Exercise in a gymnasium, however well conducted, cannot supply the place of recreation in the open air, and for this our schools should afford better opportunity. Vigorous exercise the pupils must have. Few evils are more to be dreaded than indolence and aimlessness. Yet the tendency of most athletic sports is a subject of anxious thought to those who have at heart the well-being of the youth. Teachers are troubled as they consider the influence of these sports both on the student's progress in school and on his success in afterlife. The games that occupy so much of his time are diverting the mind from study. They are not helping to prepare the youth for practical, earnest work in life. Their influence does not tend toward refinement, generosity, or real manliness.


Uddannelse kapitel 23. 212.     Fra side 210 i den engelske udgave.tilbage

Rekreation og fritidsbeskæftigelse

Men legemsøvelser i en gymnastiksal kan imidlertid ikke erstatte fritidsbeskæftigelse i den frie luft, hvor godt de end bliver ledet, og vore skoler burde skaffe bedre muligheder herfor. Eleverne trænger til kraftig motion. Der er kun få onder, der må frygtes mere end ladhed og planløshed. Alligevel er tendensen i de fleste idrætsøvelser genstand for ængstelig overvejelse hos dem, hvem ungdommens velfærd ligger på sinde. Lærerne bliver bekymrede, når de tager i betragtning, hvilken indflydelse disse sportspræstationer har både på elevens fremskridt i skolen og på hans chancer senere i livet. Den sport, der optager så meget af hans tid, leder tankerne bort fra studierne. Den er ikke medvirkende til at forberede den unge til en praktisk og alvorlig opgave i livet. Dens påvirkning går ikke i retning af højsindethed, ædelmodighed eller virkelig mandighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.