Let the children and youth learn from the Bible how God has honored the work of the everyday toiler. Let them read of "the sons of the prophets" (2 Kings 6:1-7), students at school, who were building a house for themselves, and for whom a miracle was wrought to save from loss the ax that was borrowed. Let them read of Jesus the carpenter, and Paul the tentmaker, who with the toil of the craftsman linked the highest ministry, human and divine. Let them read of the lad whose five loaves were used by the Saviour in that wonderful miracle for the feeding of the multitude; of Dorcas the seamstress, called back from death, that she might continue to make garments for the poor; of the wise woman described in the Proverbs, who "seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands;" who "giveth meat to her household, and their task to her maidens;" who "planteth a vineyard," and strengtheneth her arms;" who "stretcheth out her hand to the poor; yea, . . . reacheth forth her hands to the needy;" who "looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness." Proverbs 31:13, 15, R.V.; 31:16, 17, 20, 27.


Uddannelse kapitel 24. 219.     Fra side 217 i den engelske udgave.tilbage

Undervisning i praktiske fag

Lad børnene og de unge af Bibelen lære, hvordan Gud har æret hverdagens arbejde. Lad dem læse om»profetsønnerne« (2Kong. 6,1-7), skoleungdom, som byggede et hus til sig selv, og for hvis skyld der skete et under, for at en lånt økse ikke skulle gå tabt. Lad dem læse om tømmermanden Jesus og teltmageren Paulus, der forenede håndværkerens slidsomme arbejde med både den ypperste menneskelige og guddommelige tjeneste. Lad dem læse om den lille dreng, hvis fem brød blev brugt af Frelseren til det vidunderlige mirakel, hvor han mættede den store skare; om Dorkas, der var dygtig til at sy, og som blev kaldt tilbage fra døden, så hun kunne vedblive med at sy klæder til de fattige; om den kloge kvinde, der bliver beskrevet i Ordsprogenes bog, som»sørger for uld og hør,« og »bruger sine hænder med lyst;« som »iver huset mad, sine piger deres tilmålte del;« som »planter en vingård,« og»lægger styrke i sine arme;« som »rækker sin hånd til den arme, rækker armene ud til den fattige;« som »våger over husets gænge og ej spiser ladenheds brød.« Ordsp. 31,13.15-17.20.27.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.