As a relaxation from study, occupations pursued in the open air, and affording exercise for the whole body, are the most beneficial. No line of manual training is of more value than agriculture. A greater effort should be made to create and to encourage an interest in agricultural pursuits. Let the teacher call attention to what the Bible says about agriculture: that it was God's plan for man to till the earth; that the first man, the ruler of the whole world, was given a garden to cultivate; and that many of the world's greatest men, its real nobility, have been tillers of the soil. Show the opportunities in such a life. The wise man says, "The king himself is served by the field." Ecclesiastes 5:9. Of him who cultivates the soil the Bible declares, "His God doth instruct him to discretion, and doth teach him." Isaiah 28:26. And again, "Whoso keepeth the fig tree shall eat the fruit thereof." Proverbs 27:18. He who earns his livelihood by agriculture escapes many temptations and enjoys unnumbered privileges and blessings denied to those whose work lies in the great cities. And in these days of mammoth trusts and business competition, there are few who enjoy so real an independence and so great certainty of fair return for their labor as does the tiller of the soil.


Uddannelse kapitel 24. 221.     Fra side 219 i den engelske udgave.tilbage

Undervisning i praktiske fag

Beskæftigelser, der foregår i fri luft og som skaffer hele legemet motion, er de gavnligste som afslappelse fra studierne ingen oplæring i praktisk arbejde er så værdifuld som dyrkning af jorden. Man burde bestræbe sig mere for at skabe og opmuntre interessen for landbrugsmæssige beskæftigelser. Læreren bør gøre opmærksom på, hvad Bibelen siger om agerdyrkning: at det var Guds hensigt, at mennesket skulle dyrke jorden; at det første menneske, som herskede over hele jorden, fik en have at dyrke; og at mange af verdens største mænd, dens egentlige adel, har været jordbrugere. Vis dem de muligheder, der findes i en sådan tilværelse. Vismanden siger:»Selv kongen nyder godt af marken.« Præd. 5,8. (eng, overs.) Bibelen siger om den, der dyrker jorden:»Hans Gud vejleder ham, lærer ham det rette.« Es. 28,26. Og atter:»Røgter man et figentræ, spiser man dets frugt.« Ordsp. 27,18. Den, som tjener sit brød ved agerbrug, undgår mange fristelser og nyder utallige forrettigheder og goder, der er nægtet dem, som har deres arbejde i de store byer. Og i disse tider med kæmpemæssige sammenslutninger af fabriksvirksomheder og konkurrence inden for forretningslivet er der kun få, der nyder en så virkelig uafhængighed og en sådan vished om en retfærdig gengældelse for deres møje som dem, der dyrker jorden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.