Let the youth be impressed with the thought that education is not to teach them how to escape life's disagreeable tasks and heavy burdens; that its purpose is to lighten the work by teaching better methods and higher aims. Teach them that life's true aim is not to secure the greatest possible gain for themselves, but to honor their Maker 222 in doing their part of the world's work, and lending a helpful hand to those weaker or more ignorant.


Uddannelse kapitel 24. 223.     Fra side 222 i den engelske udgave.tilbage

Undervisning i praktiske fag

Lad denne tanke blive indprentet de unge, at uddannelsen ikke tilsigter at lære dem at undgå livets ubehagelige hverv og tunge byrder; men at dens formål er at lette arbejdet ved at lære dem bedre metoder og give dem et højere mål. Lær dem, at livets sande formål ikke er selv at sikre sig den størst mulige vinding, men at ære deres Skaber ved at udrette deres del af verdens arbejde og ved at række en hjælpende hånd til dem, der er svagere eller mere uvidende.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.