Another precious grace that should be carefully cherished is reverence. True reverence for God is inspired by a sense of His infinite greatness and a realization of His presence. With this sense of the Unseen the heart of every child should be deeply impressed. The hour and place of 243 prayer and the services of public worship the child should be taught to regard as sacred because God is there. And as reverence is manifested in attitude and demeanor, the feeling that inspires it will be deepened.


Uddannelse kapitel 27. 244.     Fra side 243 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

En anden værdifuld egenskab, som der burde værnes om med omhu, er ærefrygt. Der indgydes sand ærefrygt for Gud ved en følelse af hans uendelige storhed og bevidstheden om hans nærværelse. Denne fornemmelse af den usynlige burde gøre et dybt indtryk på hver eneste barnesjæl. Barnet bør lære at betragte tiden og stedet for bøn og den offentlige gudstjeneste som hellige, fordi Gud er til stede der. Og idet ærefrygten giver sig udtryk i holdning og optræden, vil den følelse, der er årsag hertil, blive dybere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.