"The Lord is in His holy temple: let all the earth keep silence before Him." Habakkuk 2:20. "The Lord is a great God, And a great King above all gods. . . . O come, let us worship and bow down: Let us kneel before the Lord our Maker." "It is He that hath made us, and not we ourselves; We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, And into His courts with praise: Be thankful unto Him, and bless His name." Psalms 95:3-6; 100:3, 4.


Uddannelse kapitel 27. 245.     Fra side 243 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

»Herren er i sin helligdom; stille for ham, al jorden.« Hab. 2,20.»Herren er en vældig Gud, en konge stor over alle guder. ..... Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for Herren, vor Skaber!"»Han skabte os, vi er hans, hans folk og den hjord, han vogter. Gå ind i hans porte med takkesang, med lovsange ind i hans forgårde, tak ham og lov hans navn!« Sl. 95,3-6; 100,3-4.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.