And God has especially enjoined tender respect toward the aged. He says, "The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness." Proverbs 16:31. It tells of battles fought, and victories gained; of burdens borne, and temptations resisted. It tells of weary feet nearing their rest, of places soon to be vacant. Help the children to think of this, and they will smooth the path of the aged by their courtesy and respect, and will bring grace and beauty into their young lives as they heed the command to "rise up before the hoary head, and honor the face of the old man." Leviticus 19:32.


Uddannelse kapitel 27. 246.     Fra side 245 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

Og Gud har ganske særligt pålagt os at vise ærbødighed over for de gamle. Han siger:»Grå hår er en dejlig krone, den vindes på retfærds vej.« Ordsp. 16,31. Den fortæller om den strid, der er stridt, og de sejre, der er vundet; om byrder, der er båret, og fristelser, der er overvundet. Den fortæller om trætte fødder, der nærmer sig deres hvilested, om pladser, der snart vil blive ledige. Hjælp børnene til at tænke på dette, så vil de jævne de gamles vej ved deres ærbødighed og respekt og vil få glæde og skønhed ind i deres ungdomsliv, når de følger befalingen om, at»du skal rejse dig for de grå hår og ære oldingen.« 3 Mos. 19,32.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.