There is danger of placing too high a value upon mere manner and form, and devoting too much time to education in these lines. The life is strenuous effort demanded of every youth, the hard, often uncongenial work required even for life's ordinary duties, and much more for lightening the world's heavy burden of ignorance and wretchedness--these give little place for conventionalities.


Uddannelse kapitel 27. 243.     Fra side 240 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

Det er en fare at lægge alf for stor vægt på ydre optræden og form og at hellige for meget tid til oplæring i disse retninger. Det ihærdige arbejde, der kræves af enhver ung, det strenge og ofte ubehagelige slid, der fordres selv til livets almindelige forpligtelser og langt mere for at lette verdens byrde af uvidenhed og elendighed alt dette levner kun ringe plads til fastholden af det konventionelle.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.