The essence of true politeness is consideration for others. The essential, enduring education is that which broadens the sympathies and encourages universal kindliness. That so-called culture which does not make a youth deferential toward his parents, appreciative of their excellences, forbearing toward their defects, and helpful to their necessities; which does not make him considerate and tender, generous and helpful toward the young, the old, and the unfortunate, and courteous toward all, is a failure.


Uddannelse kapitel 27. 243.     Fra side 242 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

Det væsentlige i sand høflighed er hensynsfuldhed over for andre. Den egentlige og varige dannelse er den, som skaber større medfølelse og opmuntrer til venlighed over for alle. Den slags såkaldt dannelse, som ikke får en ung mand til at vise ærbødighed over for sine forældre, som ikke får ham til at påskønne deres gode egenskaber og bære over med deres fejl eller hjælpe dem med, hvad de trænger til; som ikke gør ham hensynsfuld og kærlig, gavmild og hjælpsom over for de unge, de gamle og de ulykkelige, og høflig over for alle den dannelse duer ikke!

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.