The most valuable treatise on etiquette ever penned is the precious instruction given by the Saviour, with the utterance of the Holy Spirit through the apostle Paul-- words that should be ineffaceably written in the memory of every human being, young or old:


Uddannelse kapitel 27. 244.     Fra side 243 i den engelske udgave.tilbage

Opførselen

Den mest værdifulde afhandling om spørgsmålet om ens optræden, der nogensinde er blevet skrevet, er den vidunderlige belæring, som Frelseren har givet gennem Åndens tale ved apostlen Paulus ord som burde stå uudsletteligt indskrevet i hvert eneste menneskes erindring hvad enten det er ungt eller gammelt:»Ligesom jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre.« Joh. 13,34.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.