The value of the Sabbath as a means of education is beyond estimate. Whatever of ours God claims from us, He returns again, enriched, transfigured, with His own glory. The tithe that He claimed from Israel was devoted to preserving among men, in its glorious beauty, the pattern of His temple in the heavens, the token of His presence on the earth. So the portion of our time which He claims is given again to us, bearing His name and seal. "It is a sign," He says, "between Me and you; . . . that ye may know that I am the Lord;" because "in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it." Exodus 31:13; 20:11. The Sabbath is a sign of creative and redeeming power; it points to God as the source of life and knowledge; it recalls man's primeval glory, and thus witnesses to God's purpose to re-create us in His own image.


Uddannelse kapitel 29. 252.     Fra side 250 i den engelske udgave.tilbage

Sabbaten

Sabbattens værdi som uddannelsesmiddel er uvurderlig. Hvad Gud end forlanger af os, giver han det atter tilbage, beriget og forvandlet gennem hans egen herlighed. Tienden, som han krævede af Israel, var viet til at bevare forbilledet for hans himmelske tempel blandt menneskene i al dets strålende skønhed som tegnet på hans nærværelse på jorden. Sådan bliver også den del af vor tid, som han kræver af os, givet os tilbage igen, forsynet med hans navn og segl. Den er»et tegn mellem mig og eder,« siger han, .....»for at I skal kende, at jeg Herren er den, der helliger eder;« thi»i seks dage gjorde Herren himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende dag hvilede han; derfor har Herren velsignet hviledagen og helliget den.« 2Mos. 31,13; 20,11. sabbatten er et tegn på skabende og genløsende magt. Den viser hen til Gud som livets og visdommens kilde. Den erindrer om menneskets oprindelige herlighed og vidner således om Guds formål om at genskabe os i sit eget billede.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.