Since the Sabbath is the memorial of creative power, it is the day above all others when we should acquaint ourselves with God through His works. In the minds of the children the very thought of the Sabbath should be bound up with the beauty of natural things. Happy is the family who can go to the place of worship on the Sabbath as Jesus and His disciples went to the synagogue--across the fields, along the shores of the lake, or through the groves. Happy the father and mother who can teach their children God's written word with illustrations from the open pages of the book of nature; who can gather under the green trees, in the fresh, pure air, to study the word and to sing the praise of the Father above. By such associations parents may bind their children to their hearts, and thus to God, by ties that can never be broken.


Uddannelse kapitel 29. 253.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Sabbaten

Eftersom sabbatten er mindesmærket over skabermagten, er den en dag frem for alle andre, hvor vi bør have samfund med Gud gennem hans skaberværk. I børnenes sind bør selve tanken om sabbatten være knyttet til det smukke i naturen. Lykkelig er den familie, som kan vandre til stedet for deres gudsdyrkelse om sabbatten ligesom Jesus og hans disciple vandrede til synagogen over markerne, langs søens bred eller gennem skovene. Lykkelig er den fader og moder der kan belære deres børn om Guds skrevne ord ud fra eksempler fra de åbne blade i naturens bog; som kan forsamles under de grønne træer i den friske, rene luft for at granske ordet og synge den himmelske Faders pris. Ved sådanne samvær kan forældre knytte deres børn til deres hjerte og således til Gud med bånd, som aldrig kan brydes.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.