As a means of intellectual training, the opportunities of the Sabbath are invaluable. Let the Sabbath-school lesson be learned, not by a hasty glance at the lesson scripture on Sabbath morning, but by careful study for 252 the next week on Sabbath afternoon, with daily review or illustration during the week. Thus the lesson will become fixed in the memory, a treasure never to be wholly lost.


Uddannelse kapitel 29. 253.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Sabbaten

sabbatten rummer uvurderlige muligheder som middel til åndelig belæring. Sørg for, at sabbatsskolelektien bliver lært, ikke ved at kaste et hastigt blik på skriftstederne om morgenen på sabbatten, men ved et omhyggeligt studium af lektien for den kommende uge sabbats eftermiddag, foruden ved daglig repetition eller eksempler i ugens løb. På denne måde vil lektien fæstne sig i hukommelsen og blive til en rigdom, der aldrig helt kan gå tabt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.