This intimation also nature repeats to us. Though marred by sin, it speaks not only of creation but of redemption. Though the earth bears testimony to the curse in the evident signs of decay, it is still rich and beautiful in the tokens of life-giving power. The trees cast off their leaves, only to be robed with fresher verdure; the flowers die, to spring forth in new beauty; and in every manifestation of creative power is held out the assurance that we may be created anew in "righteousness and holiness of truth." Ephesians 4:24, margin. Thus the very objects and operations of nature that bring so vividly to mind our great loss become to us the messengers of hope.


Uddannelse kapitel 3. 27.     Fra side 27 i den engelske udgave.tilbage

Kundskaben om godt og ondt

Det samme tilkendegiver naturen for os. Skønt den er ødelagt af synd, taler den ikke blot om skabelse, men også om genløsning. Skønt jorden bærer vidnesbyrd om forbandelsen i de tydelige tegn på forfald, er den stadig rig og skøn, takket være tegnene på levendegørende kraft. Træerne mister deres blade, men kun for atter at iklædes friskere grønt; blomsterne dør, men for at spire frem i ny skønhed; og gennem enhver åbenbaring af skabende kraft rækkes der os en forsikring om, at vi kan genskabes i den retfærdighed og fromhed, som hører sandheden til. Ef. 4,24. Således kan selve de ting og processer i naturen, der så levende erindrer os om, hvor meget vi har mistet, blive håbets budbringere for os.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.