Adam and Eve had chosen the knowledge of evil, and if they ever regained the position they had lost they must regain it under the unfavorable conditions they had brought upon themselves. No longer were they to dwell in Eden, for in its perfection it could not teach them the lessons which it was now essential for them to learn. In unutterable sadness they bade farewell to their beautiful 26 surroundings and went forth to dwell upon the earth, where rested the curse of sin.


Uddannelse kapitel 3. 25.     Fra side 25 i den engelske udgave.tilbage

Kundskaben om godt og ondt

Adam og Eva havde valgt kundskaben om det onde, og hvis de nogensinde skulle genvinde den stilling, de havde mistet, måtte de genvinde den under de ugunstige forhold, som de selv havde foranlediget. De kunne ikke længere blive boende i Edens have, fordi den i sin fuldkommenhed ikke kunne lære dem det, som det nu var væsentligt for dem at lære. Med usigelig sorg tog de afsked med deres skønne omgivelser og drog bort for at bo på jorden, over hvilken syndens forbandelse hvilede.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.