Faith is trusting God--believing that He loves us and knows best what is for our good. Thus, instead of our own, it leads us to choose His way. In place of our ignorance, it accepts His wisdom; in place of our weakness, His strength; in place of our sinfulness, His righteousness. Our lives, ourselves, are already His; faith acknowledges His ownership and accepts its blessing. Truth, uprightness, purity, have been pointed out as secrets of life's success. It is faith that puts us in possession of these principles.


Uddannelse kapitel 30. 255.     Fra side 253 i den engelske udgave.tilbage

Tro og bøn

Troen er tillid Gud - at tro på han elsker os og bedst ved, hvad der tjener til vort vel. På den måde får den os til at vælge hans vej i stedet for vor egen."Den tager mod hans visdom i stedet for vor egen uvidenhed; mod hans kraft i stedet for vor svaghed og mod hans retfærdighed i stedet for vor syndighed. Vort liv tilhører allerede ham. Ved troen erkender vi hans ejendomsret og tager mod dens velsignelse. Sandhed, retskaffenhed og renhed er blevet fremhævet som hemmeligheden ved livets lykke. Det er troen, som sætter os i besiddelse af disse grundprincipper.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.