The compassion that God manifests toward us, He bids us manifest toward others. Let the impulsive, the self-sufficient, the revengeful, behold the meek and lowly One, let as a lamb to the slaughter, unretaliating as a sheep dumb before her shearers. Let them look upon Him whom our sins have pierced and our sorrows burdened, and they will learn to endure, to forbear, and to forgive.


Uddannelse kapitel 30. 259.     Fra side 258 i den engelske udgave.tilbage

Tro og bøn

Den samme medfølelse, som Gud udviser over for os, befaler han os at udvise over for andre. De impulsive, de selvsikre og de hævngerrige bør se hen til den ydmyge og sagtmodige der som et lam blev ført hen for at slagtes, og som uden at gøre gengæld var stum som et får, når det klippes. De bør se hen til ham, som blev gennemstunget for vore synders skyld og tynget af vore byrder, så vil de lære at tåle, at vise overbærenhed og at tilgive.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.