Through faith in Christ, every deficiency of character may be supplied, every defilement cleansed, every fault corrected, every excellence developed. "Ye are complete in Him." Colossians 2:10.


Uddannelse kapitel 31. 259.     Fra side 262 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Ved tro på Kristus kan enhver mangel i vor karakter erstattes, hver besmittelse blive renset, hver fejl blive rettet og hver god egenskab blive udviklet.»I denne fylde har I del.« Kol. 2,10.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.