It is one thing to treat the Bible as a book of good moral instruction, to be heeded so far as is consistent with the spirit of the times and our position in the world; it is another thing to regard it as it really is--the word of the living God, the word that is our life, the word that is to mold our actions, our words, and our thoughts. To hold God's word as anything less than this is to reject it. And this rejection by those who profess to believe it, is foremost among the causes of skepticism and infidelity in the youth.


Uddannelse kapitel 31. 261.     Fra side 264 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

En ting er at behandle Bibelen som en bog med gode moralske anvisninger, der skal følges, så længe de stemmer overens med tidens ånd og vor stilling i verden; noget andet er at betragte den som det, den i virkeligheden er: den levende Guds ord, det ord, som er vort liv, det ord, som skal forme vore handlinger, vore ord og vore tanker. At regne Guds ord for noget mindre end dette er det samme som at forkaste det. Og denne forkastelse af dem, der hævder at tro på det, er den første af alle årsagen til tvivl og vantro hos ungdommen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.