An intensity such as never before was seen is taking possession of the world. In amusement, in moneymaking, in the contest for power, in the very struggle for existence, there is a terrible force that engrosses body and mind and soul. In the midst of this maddening rush, God is speaking. He bids us come apart and commune with Him. "Be still, and know that I am God." Psalm 46:10.


Uddannelse kapitel 31. 261.     Fra side 265 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Verden er blevet grebet af en sådan hektiskhed, som man aldrig før har oplevet. Med hensyn til fornøjelser, til at tjene penge til kampen om magten, til selve kampen for tilværelsen er der en frygtelig kraft, som optager al interesse i både legeme og sjæl og sind. Midt i alt dette vanvittige jag lyder Guds røst. Han byder os at søge ensomhed og få samfund med ham.»Hold inde og kend, at jeg er Gud.« Sl. 46,11.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.