These workers can never attain the highest success until they learn the secret of strength. They must give themselves time to think, to pray, to wait upon God for 261 a renewal of physical, mental, and spiritual power. They need the uplifting influence of His Spirit. Receiving this, they will be quickened by fresh life. The wearied frame and tired brain will be refreshed, the burdened heart will be lightened.


Uddannelse kapitel 31. 262.     Fra side 265 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Disse arbejdere kan aldrig opnå livets største lykke, før de får lært kraftens hemmelighed. De må give sig tid til at tænke, til at bede, til at bie på Gud for at opnå fornyelse af de legemlige, de sjælelige og de åndelige kræfter. De trænger til Guds Ånds højnende påvirkning. Når de har modtaget den, vil de blive vækket til nyt liv. Den trætte krop og den trætte hjerne vil blive forfriskede, den tyngede sjæl vil føle sig befriet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.