Success in any line demands a definite aim. He who would achieve true success in life must keep steadily in view the aim worthy of his endeavor. Such an aim is set before the youth of today. The heaven-appointed purpose of giving the gospel to the world in this generation is the noblest that can appeal to any human being. It opens a field of effort to everyone whose heart Christ has touched.


Uddannelse kapitel 31. 263.     Fra side 266 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Hvis noget skal lykkes, krævet det, at man har et bestemt mål. Den, som virkelig vil opnå noget stort i livet, må bestandig holde sig det mål for øje, som er hans bestræbelser værdigt. Et sådant mål bliver i dag forelagt de unge. Himmelens formål: i dette slægtled at give evangeliet til verden, er det ædleste mål, der kan sættes for noget menneske. Det åbner muligheden af en stor arbejdsmark for enhver, hvis sjæl er blevet berørt af Kristus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.