God's purpose for the children growing up beside our hearths is wider, deeper, higher, than our restricted vision has comprehended. From the humblest lot those whom He has seen faithful have in time past been called to witness for Him in the world's highest places. And many a lad of today, growing up as did Daniel in his Judean home, studying God's word and His works, and learning the lessons of faithful service, will yet stand in legislative assemblies, in halls of justice, or in royal courts, as a witness for the King of kings. Multitudes will be called to a wider ministry. The whole world is opening to the gospel. Ethiopia is stretching out her hands unto God. From Japan and China and India, from the still-darkened lands of our own continent, from every quarter of this world of ours, comes the cry of sin-stricken hearts for a knowledge 263 of the God of love. Millions upon millions have never so much as heard of God or of His love revealed in Christ. It is their right to receive this knowledge. They have an equal claim with us in the Saviour's mercy. And it rests with us who have received the knowledge, with our children to whom we may impart it, to answer their cry. To every household and every school, to every parent, teacher, and child upon whom has shone the light of the gospel, comes at this crisis the question put to Esther the queen at that momentous crisis in Israel's history, "Who knoweth whether


Uddannelse kapitel 31. 263.     Fra side 266 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Guds formål for de børn, der vokser op i vore hjem, er større, dybere og mere ophøjet, end vor begrænsede synsevne kan fatte. De, som han har set er trofaste, er i den svundne tid blevet kaldet fra de mest beskedne forhold til at vidne om ham for mennesker i de højeste stillinger i verden. Og mangen dreng, som i dag vokser op, ligesom Daniel gjorde det i sit hjem i Judæa, mens han gransker Guds ord og Guds gerninger og lærer at yde en trofast tjeneste, vil komme til at blive stillet for rådsforsamlinger, for domstole eller over for konger for at vidne om kongernes Konge. Mange vil blive kaldet til en mere omfattende tjeneste. Hele verden er ved at stå åben for evangeliet. Ætiopien rækker hænderne ud imod Gud. Fra Japan og Kina og Indien, fra de stadig formørkede lande på den vestlige halvkugle, fra hvert sted i denne vor verden lyder der et råb fra sjæle, der er ramt af synden, om at få viden om kærlighedens Gud. Millioner og atter millioner har aldrig så meget som hørt om Gud eller om hans kærlighed, der blev åbenbaret i Kristus. De har ret til at få denne viden. De har det samme krav som vi til at få del i Frelserens nåde. Og det påhviler os, der har modtaget denne viden, og også vore børn, som vi kan tildele den, at besvare deres nødskrig. Til ethvert hjem og enhver skole, til alle forældre, lærere og børn, over hvem evangeliets lys har skinnet, lyder i dette kritiske øjeblik det spørgsmål, der blev stillet dronning Ester ved det skæbnesvangre vendepunkt i Israels historie:»Hvem ved, om det ikke netop er for sligt tilfældes skyld, at du er kommet til kongelig værdighed?« Est. 4,14.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.