His Spirit "maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered." As the "whole creation groaneth and travaileth in pain together" (Romans 8:26, 22), the heart of the infinite Father is pained in sympathy. 264 Our world is a vast lazar house, a scene of misery that we dare not allow even our thoughts to dwell upon. Did we realize it as it is, the burden would be too terrible. Yet God feels it all. In order to destroy sin and its results He gave His best Beloved, and He has put it in our power, through co-operation with Him, to bring this scene of misery to an end. "This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come." Matthew 24:14.


Uddannelse kapitel 31. 264.     Fra side 267 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Hans Ånd»går i forbøn for os med uudsigelige sukke.« Fordi»hele skabningen tilsammen sukker og er i veer endnu i denne stund« (Rom. 8,26.22), lider den evige Fadets hjerte i medfølelse med os. Hele verden er som et eneste stort spedalskhedshospital, en skueplads for elendighed, som vi end ikke vover at lade vore tanker dvæle ved. Hvis vi gjorde os klart, hvordan den virkelig er, ville byrden være alt for frygtelig. Men Gud føler det alt sammen. For at tilintetgøre synden og dens følger gav han den, han elskede højest, og han har muliggjort det for os gennem samarbejde med ham at gøre en ende på al denne elendighed.»Dette evangelium om riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslagene; og så skal enden komme.« Matt. 24,14.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.