"Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature" (Mark 16:15), is Christ's command to His followers. Not that all are called to be ministers or missionaries in the ordinary sense of the term; but all may be workers with Him in giving the "glad tidings" to their fellow men. To all, great or small, learned or ignorant, old or young, the command is given.


Uddannelse kapitel 31. 265.     Fra side 267 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

»Gå ud i al verden og forkynd evangeliet for al skabningen« (Mark. 16,15), lyder Kristi befaling til sine efterfølgere. Ikke sådan, at alle er kaldede til at være præster eller missionærer i disse ords sædvanlige betydning; men alle kan komme til at arbejde sammen med ham ved at bringe det»glade budskab« til deres medmennesker. Denne befaling er givet til alle, store og små, lærde og ulærde, gamle og unge.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.