Thousands are doing this. They think to secure for their children the benefits of the gospel while they deny its spirit. But this cannot be. Those who reject the privilege of fellowship with Christ in service, reject the only training that imparts a fitness for participation with Him in His glory. They reject the training that in this life gives strength and nobility of character. Many a father and mother, denying their children to the cross of Christ, have learned too late that they were thus giving them over to the enemy of God and man. They sealed their ruin, not alone for the future but for the present life. Temptation 265 overcame them. They grew up a curse to the world, a grief and shame to those who gave them being.


Uddannelse kapitel 31. 265.     Fra side 267 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Tusinder handler således. De tror at kunne sikre deres børn evangeliets velsignelser, mens de fornægter dets ånd. Men dette lader sig ikke gøre. De, som forkaster forrettigheden ved et fællesskab med Kristus gennem tjeneste, forkaster også den eneste opdragelse, der gør en skikket til at få del i hans herlighed sammen med ham. De forkaster den opdragelse, der i dette liv styrker og højner karakteren. Mangen fader og moder, der har nægtet at lade deres børn bære Kristi kors, har for sent opdaget, at de har overgivet dem til Guds og menneskets fjende. De har beseglet deres undergang ikke blot i det fremtidige liv, men også i det nuværende. Fristelserne besejrede dem. De voksede op som en forbandelse for verden og til sorg og skam for dem, som gav dem livet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.