Even in seeking a preparation for God's service, many are turned aside by wrong methods of education. Life is too generally regarded as made up of distinct periods, the period of learning and the period of doing--of preparation and of achievement. In preparation for a life of service the youth are sent to school, to acquire knowledge by the study of books. Cut off from the responsibilities of everyday life, they become absorbed in study, and often lose sight of its purpose. The ardor of their early consecration dies out, and too many take up with some personal, selfish ambition. Upon their graduation, thousands find themselves out of touch with life. They have so long dealt with the abstract and theoretical that when the whole being must roused to meet the sharp contests of real life, they are unprepared. Instead of the noble work they had purposed, their energies are engrossed in a struggle for mere subsistence. After repeated disappointments, in despair even of earning an honest livelihood, many drift into questionable or criminal practices. The world is robbed of the service it might have received; and God is robbed of the souls He longed to uplift, ennoble, and honor as representatives of Himself.


Uddannelse kapitel 31. 266.     Fra side 268 i den engelske udgave.tilbage

Livsgerningen

Selv under forsøget på at forberede sig til en tjeneste for Gud er der mange, som lader sig lede vild på grund af forkerte uddannelsesmetoder. Livet bliver kun alt for ofte betragtet som bestående af forskellige perioder - hvor man lærer, og perioder, hvor man handler - perioder, hvor man forbereder sig, og perioder, hvor man fuldfører opgaven. Som forberedelse til et liv i tjeneste bliver de unge sendt i skole for at erhverve sig kundskaber ved at læse bøger. Når de bliver afskåret fra dagliglivets forpligtelser, bliver de helt optaget af studierne og mister ofte hensigten hermed af syne. Den brændende begejstring fra det øjeblik, hvor de helligede sig sagen, dør hen, og alf for mange lader sig gribe af en personlig, selvisk ærgerrighed. Når de har taget deres eksamen, er der tusinder, som har mistet kontakten med det virkelige liv. De har så længe beskæftiget sig med det abstrakte og teoretiske, at de ikke er forberedte til det, når hele deres personlighed skal sættes ind på at møde det virkelige livs hårde prøve. I stedet for det højsindede arbejde, som de havde planlagt, bliver deres kræfter opslugt i kampen for at skaffe sig det daglige brød. Efter gentagne skuffelser og i fortvivlelse over vanskeligheden ved på hæderlig vis at tjene til livets ophold er der mange, som lader sig føre ind i tvivlsomme eller kriminelle forhold. Verden går glip af den tjeneste den kunne have fået, og Gud bliver berøvet de sjæle, han længtes efter at højne, forædle og ære som sine egne repræsentanter.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.